Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Príhovor Benedikta XVI. účastníkom medzinárodného kongresu pri príležitosti 40. výročia encykliky Humanae vitae

16. 5. 2008

 

Vatikán, TK KBS (10. mája, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom medzinárodného kongresu pri príležitosti 40. výročia encykliky Humanae vitae. Je to encyklika pápeža Pavla VI. z 25. júla 1968 o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti. Svätý Otec hovoril v úvode o tomto dokumente, ktorý bol významným prejavom odvahy pri zdôrazňovaní učenia a tradície Cirkvi.

„Manželská láska je vo vnútri celkového procesu, ktorý nie je len otázkou tela a duše, ani nespočíva len v samotnom cite, ktorý je často nestály a prchavý, ale zakladá sa na celej ľudkej osobe a úplného vzájomného delenia sa manželov, ktorí vo vzájomnom prijímaní ponúkajú samých seba v sľube dôvernej a bezvýhradnej lásky, ktorá pramení v autentickej slobodnej voľbe. Ako by mohla zostať podobná láska uzavretá voči daru života? Život je vždy neoceniteľný dar a človek, vždy keď je pri jeho počiatku cíti silu stvoriteľskej činnosti Boha, ktorý dôveruje človeku a týmto spôsobom ho volá k budovaniu budúcnosti posilneného nádejou.“

Svätý Otec potom hovoril o pravde vyjadrenej v encyklike Humanae vitae vo svetle nových vedeckých objavov a o tom, že jej učenie sa stáva stále aktuálnejším. Potom Benedikt XVI. pokračoval slovami zo svojej encykliky Deus caritas est:

„Človek sa stáva skutočne sám sebou, keď sa duša a telo stretnú v intímnej jednote.... Nie je to ani duch, ani telo, ktoré miluje: je to človek, osoba, ktorá miluje ako jediná bytosť, pozostávajúca z tela a duše. Len ak sú obe zložky súčasťou jednoty, sa človek stáva plne sám sebou. Ak odstránime túto jednotu, človek stratí hodnotu a upadne do vážneho nebezpečenstva považovať telo len za predmet, ktorý sa dá kúpiť či predať. V takejto kultúre, kde je dôležitejšie mať ako byť, je riziko, že ľudský život stratí svoju hodnotu. Ako veriaci by sme nemali nikdy dopustiť, aby technika popierala lásku a posvätnosť života.“

V závere príhovoru Svätý Otec spomenul život dospievajúcich, ktorých vzťahy poukazujú na to, že nepoznajú skutočné tajomstvo života a následkov svojich činov. V tejto súvislosti tiež Benedikt XVI. hovoril o potrebe formovania, aby dospievajúci našli skutočný zmysel lásky.

 

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.