Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Ohrozenie zdravia ženy ako dôvod k potratu – podľa platnej legislatívy

30. 4. 2008

Narazil som na nejasnosť vo vykladaní nášho potratového zákona a jeho vykonávajúcej vyhlášky. Nejasnosť, s akou ho vykladajú resp. ilustrujú dve najvýznamnejšie pro life organizácie. Ide o to, či môže byť dôvodom na potrat po 12. týždni tehotenstva okrem teraz pertraktovaného „chybného genetického vývoja plodu“ a „ohrozenie života ženy“  aj ohrozenie zdravia ženy alebo nie. Mohol by sa na to niekto pozrieť?

Centrum pre bioetickú reformu, USA, pobočka pre Európu v Levoči (riaditeľka Jana Tutková) na svojej stránke http://web.pravonazivot.sk/pravna-uprava v tejto veci len cituje Spravodaj Fóra života, ktoré združuje 32 katolíckych organizácií. Pozrime sa teda na Fórum života a ich právneho experta Patrika Danišku.

Patrik Daniška píše v Spravodajci o.z. Fórum života 1/2007, s. 18-21:

 

V súčasnosti platná Vyhláška č. 74/1986 umožňuje usmrtiť geneticky postihnuté dieťa až do 24. týždňa, v prípade ťažkého poškodenia až do pôrodu:

Zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania.

Bez ohľadu na trvanie tehotenstva možno ho umelo prerušiť, ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený.

Z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do dvadsaťštyri týždňov jeho trvania. § 2, ods. 1, 2, 3 Vyhlášky 74/86

 

Podľa toho by žena nemohla po 12. týždńoch potratiť, iba ak by bol priitom ohrozený jej život. Aj tak je §2 zjavne aj vnútorne rozporný, veď aj ohrozenie života je v tejto súvislosti vždy zdravotným dôvodom. Naviac je tam ten ods. 1, teda táto veta „Zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania.“ úplne zbytočná, lebo do 12 týždňov možno vykonať potrat z akéhokoľvek dôvodu. Tá veta by sa mala jednoznačne z vyhlášky odstrániť, pričom sa vôbec nezmení jej obsah, len sa zlepší jej pochopiteľnosť. Terajší odsek 2 by sa prečísloval na 1 a za slová „život ženy“ by sa vložili slová „alebo jej zdravie, ak sa zdravotný dôvod potvrdí podľa prílohy tejto vyhlášky. V § 3 by tým bol zbytočný odsek 1

Keď už sa autor Patrik Daniška rozhodol len citovať vyhlášku, mal urobiť to, čo dokáže nielen každý právnicky elév. Nezmeniť jej zmysel.

Ja by som to však napísal úplne jasne, jednoznačne, v súlade so zahmleným zmyslom zle formulovanej vyhlášky 73/ 86, ktorú, obávam sa, že ešte za 22 rokov nikto nenavrhol aspoň opraviť:

 

V zmysle Vyhlášky 73/86

Bez ohľadu na trvanie tehotenstva možno ho umelo prerušiť, ak je ohrozený život ženy, ak má žena zdravotné dôvody uvedené v prílohe vyhlášky, alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený.

Z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do dvadsaťštyri týždňov jeho trvania.

Karol Nagy

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.