Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Konferencia BIOETICKÉ KONFLIKTY. STAV A SOCIÁLNE DÔSLEDKY 40 ROKOV PO HUMANAE VITAE

25. 11. 2008

Katolícka univerzita v Ružomberku, Aula Jána Pavla II.

28.11.2008

PROGRAM

8:30 - prezentácia účastníkov

9:00 - 40 ROKOV ENCYKLIKY „HUMANAE VITAE“ Encyklika Pavla VI., Humanae vitae – prezentácia dokumentu a jeho recepcie v Cirkvi a vo svete (ThLic. Ján M. Košč)

Mentálne premeny v oblasti prokreatívneho správania z perspektívy 40 rokov od publikovania encykliky Humanae vitae. Talianske skúsenosti (Ks. Prof. Dr. hab Artur J. Katolo)

10:00 - BIOETICKÁ PROBLEMATIKA V SÚČASNOSTI

Umelý potrat (PhDr. Vladimír Litva, PhD.)

Antikoncepcia (PharmDr. Jozef Laurinec)

Prenatálna diagnostika a biotechnologické experimenty (MUDr. Ivan Wallenfels)

Eutanázia (MUDr. Dušan Broďáni, PhD.)

12:00 - obed

13:00 - OBLASTI BIOETICKÉHO ZÁPASU

Politika v bioetickom zápase (MUDr. Anna Záborská)

Občianska spoločnosť v bioetickom zápase (RNDr. Ing. Marecla Dobešová)

Médiá v bioetickom zápase (prof. Tadeusz Zasępa, PhD.)

Cirkev v bioetickom zápase (Mons. prof. ThDr. František Tondra)

Univerzita v bioetickom zápase (doc. PhDr. ThDr. Stanislav. Košč, PhD.)

15:30 - PANELOVÁ DISKUSIA

 

**********

 

PRIHLÁŠKA

 

Meno a priezvisko (tituly):

Povolanie [napr. študent (uveďte, prosím, čo študujete), učiteľ (uveďte, prosím, kde a čo učíte), žena v domácnosti, zamestnanec, aktivista a pod. – môžete uviesť aj viac):

Elektronický kontakt:

Týmto sa prihlasujem na vedeckú konferenciu „Bioetické konflikty – stav a sociálne dôsledky 40 rokov po Humanae vitae“.

Požadujem potvrdenie o účasti     ÁNO  /  NIE

Objednávam si* obed v cene 80 Sk (2,66 €)  ÁNO  /  NIE

Objednávam si* konferenčný zborník v cene 100 Sk (3,32 €) / 1 kus ÁNO / NIE

(ak ÁNO, uveďte, prosím, aj počet výtlačkov:   )

Prihlášku prosíme poslať najneskôr do 15.11. elektronicky na adresu: antolova@fedu.ku.sk

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.