Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


5. až 7. septembra medzinárodná konferencia o médiách a rodine v Ružomberku

27. 7. 2008

(TK KBS – 24. 7. 2008) - Dôsledkami vplyvu médií na rodinu a spôsobmi jej mediálnej prezentácie sa bude zaoberať celosvetový kongres Rodina a médiá v septembri v Ružomberku. Pôjde o 23. ročník svetových kongresov rodiny, na Slovensku sa uskutoční po prvýkrát. Približne päťsto účastníkov z Európy, USA i Austrálie sa zíde na vedeckej konferencii na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU). Fakulta organizuje kongres na požiadanie World Organisation for the Family (WOF - Washington, DC) a nadácie Familie de Demain (FdD - Brusel, Belgicko), dvoch hlavných organizátorov svetových kongresov rodiny.

Konferencia sa bude venovať vplyvu médií na členov rodiny a ich vzájomné vzťahy. Zahraniční i domáci odborníci sa tiež zamerajú na vnútrorodinnú komunikáciu o médiách a ich obsahoch a ponúknu riešenia, ako využiť médiá na posilnenie rodiny. Na kongrese okrem iných vystúpi Bernard Margueritte, prezident organizácie The International Communications Forum (Francúzsko), bývalý spravodajca popredných francúzskych periodík a rozhlasu a vedecký pracovník na Harvardskej univerzite, či Gérard-François Dumont, profesor Sorbonskej univerzity v Paríži a riaditeľ vedeckej rady asociácie Idées Nouvelles Europe.

Účastníci kongresu budú rokovať od 5. do 7. septembra v priestoroch FF KU v Ružomberku. Podľa generálneho sekretára kongresu a zástupcu vedúceho Katedry žurnalistiky (KŽ) Petra Olekšáka je organizácia podujatia veľkou udalosťou pre školu, mesto, ale i príležitosťou na zviditeľnenie Slovenska. „Pre Katedru žurnalistiky je významným ocenením, že práve my sme boli požiadaní o usporiadanie svetového kongresu.“ Konferencia bude mať podľa Olekšáka prínos pre celú spoločnosť. „Kongres môže pomôcť rodinám i študentom porozumieť moci médií,“ dodáva.

Kongresy rodiny organizuje WOF a FdD už 23 rokov. Dôvodom vzniku tejto platformy na výmenu vedeckých poznatkov bola snaha vyvolať záujem hospodárskych a spoločenských elít, aby sa pravidelne a výrazne angažovali za posilňovanie inštitúcie rodiny. Sociálne, legislatívne, ekonomicky, a aj mediálne dobre podporovaná rodina je totiž najlepšou ochranou spoločnosti proti procesom, ktoré ju zvnútra aj zvonku rozvracajú. Ochraňovaná a protežovaná rodina je schopná postaviť sa nebezpečenstvám rôzneho druhu, akými sú napríklad rozličné typy závislostí, kriminálne aktivity, prejavy fanatizmu. Morálne i ekonomicky pevná a fungujúca rodina dokáže tiež prispieť k podstatne rýchlejšiemu zotaveniu sa spoločnosti po rôznych ekonomicko-spoločenských krízach.

Téma vzájomného vzťahu rodiny a médií bola pre tohtoročný kongres vybratá z dôvodu narastajúcej potreby mediálnej výchovy v spoločnosti. Kongres sa pokúsi nájsť odpoveď na otázku, či sú v súčasnosti médiá pre rodinu ohrozením alebo prínosom a či je možné vzťah týchto spoločenských inštitúcií nastaviť tak, aby smeroval k celospoločensky želateľnému prospechu.

Predsedníčkou organizačného výboru kongresu je Elżbieta Drucka Lubecka de Sejournet, zakladateľka a prezidentka FdD a nadácie pre charitatívnu prácu “Solidarité Belgo-Polonaise”. Je organizátorkou viacerých benefičných podujatí v Bruseli a spolu s podpredsedníčkou výboru Jolantou Bisping Mycielskou aj spoluorganizátorkou predošlých ročníkov Kongresu rodiny vo Varšave, Moskve, Lubline a Kyjeve. Mycielska je viceprezidentkou FdD, v rokoch 1994-2004 bola každoročnou spoluorganizátorkou Medzinárodného festivalu hudobníckych rodín v Lubline. Organizačný výbor, ktorý tvorí ďalších 13 členov, pracuje od novembra minulého roku. Stretol sa už s viacerými predstaviteľmi Žilinského kraja a VÚC. Výbor osloví aj prezidenta SR, členov vlády i poslancov.

Medzinárodný kongres rodiny sa koná vždy v inej krajine. Od roku 1981 do roku 1985 sa uskutočňoval v Latinskej Amerike, v Európe bol prvýkrát zorganizovaný v roku 1986 v Paríži. Posledné tri ročníky sa konali v Moskve, Lubline a v Kyjeve. Hlavnými organizátormi sú nadácia Familie de Demain so sídlom v Bruseli, ktorá úzko spolupracuje s World Organisation for the Family (Washington, DC). Činnosť oboch organizácií je od ich vzniku postavená na presadzovaní uznania rodiny ako dôležitého článku spoločnosti v občianskej i duchovnej rovine. Formou upozorňovania na tento fenomén sa stali medzinárodné kongresy rodiny, na ktorých sa zúčastňujú uznávaní svetoví odborníci z rozličných oblastí.

TK KBS informoval Lukáš Marťák.

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Registrácia, ďaľšie info

(Administrátor, 19. 8. 2008 8:46)

Záujemcovia o kongres sa môžu registrovať na internetovej stránke www.rodinaamedia.sk.