Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Literatúra

22. 5. 2008

Pre život - Pro life

 

V slovenčine a v češtine (radené chronologicky)

 

Pius XI.: Casti connubii. Encyklika, spracované podľa slovenského (r. 1930) a českého (r. 1948) prekladu

Polčin S. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, I Konštitúcia Gaudium et spes, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Rím 1968

MUDr. Květoslav Šipr: Hovory o lásce (Hoci kniha vyšla za tzv. socializmu vyznieva ako „protipotratová“ a to aj jej kapitola Plánované rodičovství od Doc. MUDr. Miroslava Vojtu, DrSc. O. i. tým, že za jediný spôsob zábrany počatia, ktorý je súčasne úplne spoľahlivý a úplne neškodný označuje „teplotnú metódu“, kapitola Potrat od Prof. MUDr. K. Kubáta je skôr protipotratová ako pripúšťajúca potrat a priložená báseň K. Kapouna zo zbierky Obsaďte všechny hvězdy, Čs spisovatel, Praha 1960 začína: „Maminko, ty mě nechceš? Necháš mě zemřít, než se narodím?) Avicenum 1981

Marta Brtníková: Muž a jeho svět (str. 19, 20 - „zejména těm, kteří uvažují o přerušení . předčasném ukončení nenarozeného života), Horizont Praha 1982

Cappell A.: Prirodzená cesta. Billingsova metóda, Zrno D. Kubín 1991

Jan Pavel II.: O úkolech křesťanské rodiny v současném světě (najmä čl. 26, 28   33), Zvon 1992 (originál: 1981)

Jan Pavel II: O důstojnosti a povolání ženy (kap. V), Zvon 1992 (originál: 1988)

Dufour X. L. a kol.: Slovník biblickej teológie, Zagreb 1990

Pavol VI.: Encyklika Humanae vitae, SSV Trnava 1993 (originál: 1968)

Ján Pavol II: Familiaris consortio. Apoštolská exhortácia, SSV Trnava, 1993

Barbara a John Willkeovci: Človekom od počatia, Cor Jesu Český Těšín 1993 (Výňatky z knihy)

John L. Grady: Interrupce, ano nebo ne?, Řád, Praha 1993

Karel Dachovský: 7 statečných bojovníků proti ineterrupcím v USA, Řád, Praha 1993

Nigel M. de S. Cameron: Je život opravdu posvátný?, Luxpress Praha 1993

Zborník III. z Medzinárodnej konferencie o úcte k životu, 16.- 17. 10. 1993 v Michalovciach, Donum vitae, Michalovce 1993

Ján Pavol II.: List pápeža Jána Pavla II. rodinám - Gratissimam sanne, SSV Trnava 1994

Kippleyovi J. a S.: Umění přirozeného plánování rodičovství, MCM Olomouc 1995

Ján Pavol II.: Evangelium vitae, encyklika, SSV, Trnava 1995

Neuer J., Roos H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej magistéria, Dobrá kniha Trnava 1995

G. - F. Dumont: Kronova hostina, Charis Bratislava 1995

Šipr K., Šiprová H.: Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, GLORIA, Rosice 1995

Ján Pavol II. (z talianskeho origl. prel. Gabriela Tibenská): Boží plán : desatoro pre tretie tisícročie, Lúč, Bratislava 1996

Tondra František: Morálna teológia II, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie 1996

Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske, SSV Trnava 1997

Štiavnický A.: Milovať bez lásky a sexu?, DACO Bratislava 1997

Škoblík J.: Přehled křesťanské etiky, Karolinium Praha 1997

Michael Schooyans: Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život, Serafín Bratislava 1997

Posvätná kongrekácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske, SSV 1997

Billingsová E. L., Billings J. J., Catarinich M.: Atlas Billingsovej ovulačnej metódy, SSV Trnava 1998 (Na stránke billingsovej metódy zoskenované, klikni v menu na: Knihy)

Katechizmus katolíckej Cirkvi, SSV Trnava 1998

Kongregácia pre vieroučné otázky: Inštrukcia Donum vitae, SSV Trnava 1998, maďarsky, slovenský text zatiaľ na webe nie je

Kvasnička L.: Orientácia, SSV Trnava 1998

Nadácia Áno životu - matky v núdzi Trnava - Košice: Miriam, prečo plačeš?, SSV Trnava 1998

Nathansson: Božia ruka, Lúč 1998

Josh McDowell, Paul Lewis: Lásku dať, lásku brať, Triangl

Lauková Z.: Programy výchovy k partnerstvu, rodičovstvu a ľudskej láske. Prednáška na tému:Úcta k životu a jeho právna ochrana, Saleziáni Don Bosca, Mamateyova 4, Bratislava

Lauková Z.: Význam výchovy na zachovanie funkcie v podmienkach demokracie. Prednáška k Celoslovenskému semináru na tému: Dôsledky transformačného procesu a spoločenských zmien na dnešnú rodinu a školu, Trenčín 23. - 25. mája 1997

Stanovisko Komisie pre otázky bioetiky KBS k problému transplantácií, 1998

Stanovisko Komisie pre otázky bioetiky KBS k problematike klonovania človeka, 1998

Hišem Cyril: Škola života, alebo, Čo by mali snúbenci vedieť, a na čo by manželia nemali zabudnúť, Vydavateľstvo Michal Vaško, Prešov 1999, pomôcka pre kňazov v pastorácii, pre prípravu k manželstvu, ako aj pre mladých a ostatných

Tinák Benjamín: Nechaj žiť - nechaj umrieť, Tranoscius 1999

Vyhlásenie Komisie pre otázky bioetiky KBS k deklarácii práv počatého dieťaťa, 1999

Vyhlásenie Komisie pre otázky bioetiky KBS k problému trestu smrti, 1999

Vyhlásenie Komisie pre otázky bioetiky KBS k problému homosexuality, 1999

Vyhlásenie Komisie pre otázky bioetiky KBS k problému oplodnenia v skúmavke, 1999

Rychla Adriana: Prirodzená cesta plánovaného rodičovstva v kresťanských katolíckych rodinách. Diplomová práca, Badín 2000

Vyhlásenie Komisie pre otázky bioetiky KBS o rešpektovaní svedomia zdravotníckych pracovníkov

Vyhlásenie Pápežskej rady pre rodinu k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o rešpektovaní ľudských práv (o homosexuáloch), 2000

Stanovisko KBS k Vyhláseniu Pápežskej rady pre rodinu (o pastorálnej starostlivosti o homosexuálne osoby), 2000

Tinák, Benjamín: Na hrote tŕňa : o práve na život od počatia po prirodzenú smrť, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2002, obsahuje bibliografiu, slovník cudzích výrazov a cudzích mien

Ladislav Šoltés: Pastorálna medicína, v elektronickej podobe, Prešovská univerzita 2003

Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami. Dokument Kongregácie pre náuku viery, 2003

Právo ženy?, štúdie o problematike interrupcií, Kalligram 2004

Katarína Kuchárová, Mgr.: Problém eutanázie, študentská vedecká konferencia 2006

Lauková Z.: Plodnosť, zodpovednosť, láska - I. diel: pre dospievajúcich, 2007 (Na stránke billingsovej metódy zoskenované, klikni v menu na: Knihy)

Hudák Pavol: Telesná a citová sexualita

Zborník prednášok z konferencie Ochrana života VIII. Ľudský život je hodný ochrany od počatia, Trnavská univerzita august 2008, prof. Dr. František Tondra: 40. výročie encykliky Humanae Vitae, S. Gálik: Filozoficko-antropologická reflexia ochrany života od počatia, L. Bučko: Príspevok africkej teológie k ochrane života, J. Mikloško: Nádej pre deti, ktoré zomierajú bez krstu a iné príspevky viacerých prednášajúcich

 

V angličtine

 

Calderone: Illegal Abortion as a Public Health Problem, American Journal of Health, zv. 50, july 1960, str. 949

Ney: Relationship Between Abortion and Child Abuse, Canada Journal of Psychiatry, zv. 24, 1979, str. 610-620

Jackson, Natl. Center of Child Abuse and Neglect, U. S. Dept. of Health and Hum. Serv

Child Wefare Branch, Ministry of Hum, Resource, Ontario, Canada

Rendle - Short, Lancet, zv. 2, 1964, str. 373

Peascock, Per. Obmm. to Schewmon in „Active Voluntary Euthanasia“, Issues in Law and Medicin, 1987

P. E. Rockwell, Leonard Hospital, Troy, New York, U. S. Supreme Court, Markle ss. Abele, 75-56, 72-730, str. 11, 1972

B. Nathanson: Aborting Amerika, Doubleday: 1979

Bulletin of the Natural Family Planing Council of Victoria

 

V maďarčine

 

V nemčine

 

Karl Binding: Die Freigabe der Vernichtung lebenswerten Leben, 1920 (Uvoľnenie likvidácie menej hodnotného života), autor „ospravedlňuje

Kurchoff, Detsches Arztblatt, zv. 69, numer 27, 26. 10. 1972

 

V portugalčine

 

Portuguese Annario Estatistico, Tables 11, 16. 11.

 

Možnosť voľby – Pro choice

 

Farkašová, Katarína, Oľga Pietruchová: Reprodukčné práva žien. Vybrané texty, Aliancia žien Slovenska, Bratislava 2002

 

Ostatná

 

A. Ostrčil: Porodnictví, 1939, 1. a 2. svazek

Viera Handzová: Zdravas Marta, Slovenský spisovateľ 1966 (reportáže a úvahy z pôrodnice)

Ivan Stanek: Embryológia človeka, SAV 1972

Thomas Verny, John Kelly, preklad: L. Maršálová: Tajomný život dieťaťa pred narodením, SPN 1993

Kronika medicíny, Fortuna Print, 1994

Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleiderer: Gynekológia a pôrodníctvo, Osveta 1994

František Macků, Jaroslava Macků: Gynekologové ženám, Grada Publishing 1996

Ladislav Papež a kol.: Gynekologie. Učebnice pro lékařské fakulty, Avicenum 1977

Stanley Pottinger: Štvrtá procedúra (román o otázkach počatia, tehotenstva, potratov a materstva, ladený do sci - fi - muž s implantovanou maternicou aj s dieťaťom)

 

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Как открыть FB2 на компьютере?

(Kolyarounsef, 15. 5. 2017 5:46)

чем открыть txt?

Test, just a testTest, just a test

(Taveeldene, 4. 5. 2017 14:10)