Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Priatelia,

rád by som každému položil otázku, koho budete voliť za prezidentského kandidáta v druhom kole.

Právnika, sociológa alebo matematika? Zámerne som napísal troch, hoci by som mal napísať štyroch. Napriek tomu, že do druhého kola sa dostanú len dvaja. Lebo matematika matematika nepustí a práve preto sa môže stať, že sociológ sa tam nedostane.

Zo skúsenosti minulých prezidentských volieb vieme, že konzervatívne hodnoty obhajoval ten, kto sa vďaka našim nezodpovedným postojom do druhého kola vôbec nedostal. Dnes je šanca, že situácia sa znovu zopakuje. Porozmýšľajte a konajte zodpovedne.

Rozhodnutie politického subjektu, ktorý sťahuje z európskeho parlamentu poslanca, ktorý najvýraznejšie prezentuje Slovensko a ochranu života reálnymi činmi, je natoľko jasným signálom, že mu žiaľ nemôžem dôverovať a preto nemôžem ani akceptovať odporúčanie, koho mám voliť.

Ruku na srdce - keď som prosil, aby sa ľudia pripojili a podpísali petíciu za moratórium na umelé ukončenie tehotenstva a tým sa Slovensko pridalo k celosvetovej požiadavke, lebo podľa nás spadá svojou podstatou do celosvetového moratória na trest smrti, prijatého koncom uplynulého roku rezolúciou OSN (18. 12. 2007). Do dnes sa podpísalo 586 ľudí. KN neboli ochotné zverejniť ani platený inzerát!!!! Prosby na iných miestach zostali bez ozveny (Link na petíciu na stránke Klubu mnohodetných rodín je dosiaľ uverejnený v článku pravdepodobne len na tejto stránke – v rubrike „Iné petície,“ z 26. 4. 2008 – pozn. administrátora). Kto je potom hodnoverný? Požiadavka je dodnes zverejnená na www.kmr.sk. Môžete ju podporiť.

Kvôli objektívnosti, kto je otvorene proti hoci komu a sa takto vyjadruje na verejnosti, môže mi ukázať vyhlásenie alebo vyjadrenie, kde by pani Radičová zreteľne podporovala právo ženy na bezpečné a dostupné umelé ukončenie tehotenstva, tak ako to schválila Rada Európy v marci 2008? Ak áno, tak budem ticho. Ak nie, potom s plnou zodpovednosťou opäť kladiem otázku, koho budete voliť v druhom kole?

 

Ing. Stanislav Trnovec, CSc., Klub mnohodetných rodín

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

O čom sa bavíme?

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 29. 1. 2009 23:56)

Profesorka Radičová si nechala vycapiť aj na vlastnú stránku, že je proti akémukoľvek sprísneniu podmienok pre umelý potrat, konkrétne na otázku:

"Keby bolo hlasovanie o novele zákona, ktorá by neumožňovala prerušenie tehotenstva bez udania dôvodu do 12. týždňa, hlasovali by ste za ňu?"

odpovedá opakovane negatívne. A zdôrazňuje, že je proti akejkoľvek "zmene súčasného právneho stavu."

Áno, Radičová podporuje právo na UUT,

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 29. 1. 2009 23:19)

ktoré navyše falošne nazýva "interrupciou." Už v roku 2001 sa podpísala ako jedna z prvých pod "Iniciatívu za možnosť voľby":

"My občianky a občania,

ktorí sme sa prihlásili k Iniciatíve za možnosť voľby, podporujeme zachovanie platnej legislatívy týkajúcej sa umelého prerušenie tehotenstva. Reštriktívne opatrenia a zákaz interrupcií nie sú dobré riešenie a povedú len k ohrozeniu života a zdravia žien, k ilegálnym interrupciám, k "interrupčnej turistike", ku korupcii, k radikalizácii spoločnosti, k narúšaniu právneho štátu, k podrývaniu autority práva, ku kriminalizácii žien, ku kriminalizácii materstva a k mnohým iným negatívnym dôsledkom.

Ženy na Slovensku musia mať právo rozhodovať o svojom živote a o svojom tele rovnako ako ženy v Európskej únii a všetkých vyspelých demokratických krajinách..."

STAČÍ?